Föreläsningar och webinarium

Pia Eklund - Författare, föreläsare, Foto: Sarah Saverstam

Pia Eklund - Författare, föreläsare, Foto: Sarah Saverstam

Pia skräddarsyr en föreläsning eller webinarium som passar er.

Pia skapar föreläsningar för att öka kunskapen, lyfta utsattheten i eftervåldet och inspirera till nya sätt att hantera vårdnadstvister där det förekommit våld. För alla som möter utsatta i sitt arbete inom tex barnomsorg, skola, BUP, socialtjänsten och rättsväsendet men även andra som vill ta del är lika välkomna.

Var fjärde kvinna drabbas någon gång av våld i nära relation - det angår alla.

Efter att under flera år ha tagit del av många hundra kvinnors situationer och vardagliga kamp med eftervåldet sitter Pia på viktigt kunskap och erfarenhet från verkligheten, ta tillvara på den!

Sverige ligger inte i framkant när det gäller att skydda kvinnor och barn.

Pia är bosatt i Spanien och har tagit del av deras fördelaktigare förfarande kring hantering och stöd för våldsutsatta kvinnor samt utredningar och beslut i vårdnadstvister och vill inspirera beslutsfattare att implementera delar av det i Sverige.

Pia kan komma till er eller möta er digitalt.

Vi bryter tystnaden av Pia Eklund

Boken Vi bryter tystnaden

Läs mer om boken Vi bryter tystnaden och var du kan köpa den.

Köp boken

Boken - Vi bryter tystnaden

Boken - Vi bryter tystnaden

Hösten 2018 startade Pia uppropet Vi bryter tystnaden för att ge röst åt våldsutsatta kvinnor och barn. I september 2020 släpptes boken där 12 kvinnor och deras anhöriga berättar om sina erfarenheter.

Läs mer

Nyhetsmorgon 5/9 2020

Nyhetsmorgon 5/9 2020

I samband med boksläppet i början av september 2020 deltog Pia Eklund tillsammans med advokat Rebecca Lagh i nyhetmorgon Lördag.

Läs mer